LIVE DELIVERY UPDATE

Order within

Allmänna villkor

 

Om ossDessa villkor reglerar din användning av funktionen Skapa din egen. Genom att använda den här funktionen samtycker du till dessa villkor i sin helhet. Om du inte samtycker till dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda den här tjänsten.

 • Du måste minst vara [18] år för att få använda tjänsten Skapa din egen. Genom att använda vår webbplats och samtycka till dessa villkor garanterar och bekräftar du att du är minst [18] år gammal.
   
 • The Protein Works™ äger alla immateriella rättigheter i Skapa din egen och materialet på webbplatsen.
   
 • Alla formler är skapade på kundens egen risk. De får inte skickas tillbaka eller återbetalas
   
 • Observera att smaken på den slutliga formeln som är sammansatt, är ett resultatet av dina individuella val av ingredienser, vissa ingredienser är mindre lyckade tillsammans än andra, så vi tar inget ansvar för smaken av den slutliga formeln. Vi erbjuder inte någon Pengarna-tillbaka-garanti på denna tjänst.
   
 • Smakprofiler väljes utifrån en förutbestämd smakblandning. Smak och arom av den slutliga formeln kommer att variera beroende på produktens sammansättning. Du får inte skicka tillbaka och har heller ingen rätt till ersättning om du inte är nöjd med den formel som du har skapat.
   
 • THE PROTEIN WORKS™ förbehåller sig rätten att, från tid till annan, lägga till eller ta bort tillgängliga ingredienser från utbudet i Skapa din egen formel.
   
 • Alla formler som skapas kommer att sparas på ditt TPW™-konto; dessa formler är immateriell egendom till THE PROTEIN WORKS™ för all framtid.
   
 • Priserna på de ingredienser som används inom funktionen Skapa din egen kan ändras, utan föregående avisering.
   
 • THE PROTEIN WORKS™ förbehåller sig rätten att producera alla formler som är skapade i funktionen Skapa din egen, under vårt ägande av immateriell egendom.
   
 • THE PROTEIN WORKS™ förbehåller sig rätten att när som helst ta bort eller ändra den här funktionen, utan föregående avisering.
   
 • Alla formler skapats med denna tjänst kommer att tillverkas inom 2 arbetsdagar; detta kan variera under hektiska perioder
   
 • THE PROTEIN WORKS™ accepterar inget ansvar för formler som individer väljer att dela på sociala plattformar med andra användare.
   
 • Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du på något bryter mot dessa villkor, kan vi komma att vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att åtgärda överträdelsen, inklusive upphävande av din åtkomst till webbplatsen samt ta bort ditt konto från våra system.
   
 • Alla formler är utvecklade enbart för köparens bruk och får inte användas för återförsäljning eller överföring.
   

Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av funktionen Skapa din egen från datum för offentliggörandet av de reviderade villkoren på vår webbplats. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att se till att du är väl bekant med den aktuella versionen. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss i samband din användning av vår funktion Skapa din egen och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna service.

Tel: + 44 1928 571 677
Customer Services opening hours:
Alla Rättigheter Förbehållna. THE PROTEIN WORKS™ is a trading name of Class Delta Ltd. Registered in England & Wales. Company No. 8170845