LIVE DELIVERY UPDATE

Order within

TPW™ Villkor för livstidsgaranti

 

Dessa villkor styr över vår (THE PROTEIN WORKS™) livstidsgaranti. Genom att använda den här tjänsten (KUNDEN) samtycker du till dessa villkor i sin helhet. Om du inte samtycker till dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda den här tjänsten.

 

 1. THE PROTEIN WORKS™ erbjuder att ta tillbaka alla produkter (utom för de produkter som är skapade i SKAPA DIN EGEN) och återbetala till dig restvärdet av produkten i form av THE PROTEIN WORKS™-lojalitetspoäng.
 2. Ansvar och kostnad för att skicka tillbaka produkten till oss, ligger på dig. THE PROTEIN WORKS™ rekommenderar att du använder en ”spårningstjänst” för paketet ,då vi inte kan ta ansvar för returnerade produkter som inte kommer tillbaka till oss.
 3. När produkten har mottagits av oss kommer vi att väga innehållet i påsen och kreditera dig skillnaden (i form av lojalitetspoäng till ditt konto). Som ett exempel: Ett köp av en 2 kg påse till ett pris av 40 SEK som skickas tillbaka till oss med resterade 1,5 kg (75 %) får tillbaka 30 SEK (75%) i form av poäng (3 000 lojalitetspoäng) krediterat på ditt konto. Om du inte har ett konto på THE PROTEIN WORKS™, förbehåller vi oss rätten att skapa ett konto för din räkning.
 4. Alla returnerade produkter kommer att vägas inom 3 arbetsdagar efter mottagandet.
 5. När det väl har vägts in får du ett e-postmeddelande av THE PROTEIN WORKS™ med den registrerade vikten och föreslagna värdet av punkter som ska krediteras.
 6. När detta är accepterat av dig (via e-post) kommer poängen att krediteras på ditt konto inom 48 timmar.
 7. Återbetalningar ges inte i form av kontanta medel eller kreditkort, utan endast som lojalitetspoäng.
 8. Livstidsgaranti gäller endast produkter som köps direkt från vår webbplats och utesluter all annan försäljning via tredje part som Ebay och Amazon
 9. Beställningsnumret måste lämnas för att vi ska kunna validera och hantera din retur Alla reklamationer utan legitimt beställningsnummer kommer att avvisas
 10. THE PROTEIN WORKS™ kommer att använda sin egen digitala våg för att väga varorna vid mottagandet. Dessa vågar kalibreras regelbundet av en oberoende tredje parts-organisation för att säkerställa riktigheten. Alla beslut om faktiska vikter är slutgiltiga.
 11. Produkter som har skapats genom THE PROTEIN WORKS™-funktionen Skapa din egen, uppfyller inte kraven som en del av livstidsgaranti, då dessa produkter har skapats enligt kundens egna specifikationer och därför har vi ingen kontroll över dess smak, blandningsbarhet eller övergripande effektivitet.
 12. Dessa villkor ska inte på något sätt upphäva dina lagstadgade rättigheter som konsument.
 13. Gratisprodukter genom värvning uppfyller inte heller kraven för livstidsgaranti.
 14. THE PROTEIN WORKS™ förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra den här tjänsten när som helst utan föregående avisering.
 15. Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du på något bryter mot dessa villkor, vi kan vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att åtgärda sagd överträdelse, inklusive , men inte begränsat till, upphävande av din åtkomst till webbplatsen och/eller förbjuda dig att disponera åtkomst till webbplatsen.
 16. Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan.  Reviderade villkor kommer att gälla för livstidsgaranti från datum för offentliggörandet av de reviderade villkoren på vår webbplats.  Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att se till att du är väl bekant med den aktuella versionen.
 17. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss i samband din användning av vår livstidsgaranti, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna service.

 

Återgå till sidan livstidsgaranti

Tel: + 44 1928 571 677
Customer Services opening hours:
Alla Rättigheter Förbehållna. THE PROTEIN WORKS™ is a trading name of Class Delta Ltd. Registered in England & Wales. Company No. 8170845